Intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Po dobu prázdnin do 15. září bychom vám rádi nabídli INTENZIVNÍ KURZ ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM z Velké Británie.

Hlavní důraz klademe na rozvoj komunikativních dovedností (mluvení + poslech), abyste maximálně využili přítomnost lektora.

Výuka probíhá v malých skupinkách, obvykle 2-5 studentů. Lektor se tedy může všem plně věnovat a každý student má dostatek času na procvičování si nové látky v komunikaci.

Kdy: vždy když se vám to bude hodit do 15. září 2018
Kde: Artykadlo, T. G. Masaryka 27, Holice
Cena: dle počtu zájemců ve skupině

Bližší informace či rezervace na info@artykadlo.cz nebo na tel. 732 362 940

Intenzivní kurzy angličtiny jsou určeny všem studentům, kteří chtějí v poměrně krátkém čase udělat velký pokrok ve svých znalostech angličtiny.
Intenzivní výuka se vám rozhodně vyplatí. Pro Vaši představu, pokud byste studovali angličtinu 1x týdně 2 vyučovací hodiny, proberete stejnou látku za 30 týdnů, což je více než půl roku. V našem kurzu získáte tyto znalosti za 6-7 týdnů. Navíc je změřeno, že při nízké intenzitě studia nebude váš pokrok v jazyce tak velký, jako při studiu intenzivním. Málo intenzivní kurzy slouží více k udržení nabytých znalostí, než k jejich prohloubení.

Další velkou výhodou intenzivních kurzů je, že veškerou látku stihnete na hodině nejen probrat, ale i procvičit. Chcete-li udělat větší pokrok a také si probranou látku upevnit,

Kurzy budou šité přímo na míru pro vás.
V tuto chvíli nenabízíme přesný čas ani délku kurzu, toto vše chceme nastavit přesně podle vaši potřeby. Vždyť prázdniny si máme užít 🙂

V případě individuálních kurzů netrváme na přesně dopředu stanovených termínech výuky. Je možno se vždy domluvit s lektorem na následujících lekcích dle vašich možností.
V případě, že máte zájem o skupinovou výuku prosím uveďte svoji znalost angličtiny a vaši představu o počtu účastníků ve skupině.
Skupina může být od počtu 2 – 5 účastníků.  Cena u skupinových kurzů je rozpočítávána úměrnou částkou. Všechny materiály na kurz jsou zahrnuty v ceně kurzu.
Termíny lze domluvit jak v dopoledních tak i v odpoledních hodinách.

 

Lektor: Wayne Barber

Cena kurzu: 400 Kč rezervace
Cena zahrnuje:
– 1 x 60 minutový kurz angličtiny nebo  2 x 30 minutový kurzy angličtiny
– všechny učební materiály na kurz jsou zahrnuty v ceně kurzu

Cena kurzu: 3.200 Kč rezervace
Cena zahrnuje:
– 15 x 30 minutový kurz angličtiny nebo  8 x 60 minutový kurz angličtiny
– všechny učební materiály na kurz jsou zahrnuty v ceně kurzu

Cena kurzu: 1.890 Kč rezervace
Cena zahrnuje:
– 9 x 30 minutový kurz angličtiny
– všechny učební materiály na kurz jsou zahrnuty v ceně kurzu

Mám zájem o intenzivní jazykový kurz ve skupině rezervace

Mám zájem o intenzivní individuální jazykový kurz   rezervace

Chceme, aby kurzy byly skutečně pro vás intenzivní a proto cenově zvýhodňujeme déle trvající kurz. Je jistě možné se domluvit na větším počtu hodin v průběhu prázdnin.

Tato akce platí do 15. září 2018.
Rezervace na info@artykadlo.cz  nebo na tel. 732 362 940
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové skupiny – děti i dospělé.
Během celého kurzu hovoříme všichni pouze anglicky. Používat jiný než anglický jazyk je zakázáno a budou udíleny penalty. :-)))
Díky tomu se myšlení ve Vašem rodném jazyce brzy přepne na myšlení v jazyce anglickém. A právě v tento okamžik získáváte vědomosti ještě rychleji. Rezervujte si svá místa včas.Platbu je potřeba provést vždy předem před začátkem kurzu na náš bankovní účet: 2600942500/2010 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno, variabilní symbol: 3389).