Bubnování a hraní na tibetské mísy


Termíny nového kurzu:

připravujeme…
Vaše průvodkyně Mgr. Soňa Therová

Zveme zájemce na Relaxační bubnování
Vhodné pro každého, žádné hudební znalosti ani dovednosti nejsou potřeba, vše se snadno naučíte.

Pravidelné působení vibrací bubnů,
volného a mantrického zpěvu
pročišťuje energetický systém člověka a
uvádí ho do souladu s přírodou,
umožňuje spočinutí v hladině alfa,
aktivní odpočinek, zlepšení nálady
a nabytí energie do dalších dnů.
Relaxační bubnování probíhá v kruhu, v bezpečném prostředí, v příjemné atmosféře. Bubny djembe jsou k zapůjčení.

Něco pro inspiraci
Africké bubny

Rezervujte si, prosím, svá místa včas.
Platbu můžete provést v hotovosti před začátkem workshopu nebo na náš bankovní účet: 2600942500/2010 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno, variabilní symbol: 2574).