Čeština pro cizince

Lektorka: Mgr. Pavlína Neumannová

[/rezervace]Mám zájem o kurz českého jazyka[/rezervace]
Lekce: 60 minut, skupina max. 5 účastníků

I. pololetí : od 9. října do 29. ledna 2020
Cena za I. pololetí:  2.550 Kč (14 lekcí)

II. pololetí: od 12. února do 25. června 2020
Cena za II. pololetí : 3.000 Kč (20 lekcí)

kurz se nekoná : 30. října, 1. ledna, 6. února
Kurz je celoroční, platí se vždy v pololetí

Je možné domluvit se na individuální výuce, nebo skupinové (maximální počet účastníků ve skupině je 5 osob). Kurz je určen dospělým zájemcům (začátečníci/pokročilí – dle domluvy).

Náplň: Obsah kurzu bude přizpůsoben potřebám a požadavkům zájemců. V tomto kurzu budeme procvičovat nejen gramatické jevy, ale zaměříme se také na užití češtiny v každodenních komunikačních situacích, tzv. na češtinu v praxi. Důraz je kladen na to, aby způsob výuky bavil všechny zúčastněné – tedy lektora a studenty.

Mgr. Pavlína Neumannová je absolventkou oboru Česká filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Několik let se věnovala výuce anglického jazyka, výuce češtiny pro cizince a jazykovým korekturám textů. Má zkušenosti s výukou dětí s odlišným mateřským jazykem, stejně jako s výukou dospělých cizinců. V neziskové organizaci META, o.p.s., která podporuje cizince ve vzdělávání a pracovní integraci, se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílela na projektu Češtinou k inkluzi a také na tvorbě a úpravě výukových e-learningových materiálů pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Rezervujte si, prosím, svá místa včas.
Platbu můžete provést v hotovosti před začátkem kurzu nebo na náš bankovní účet: 2600942500/2010 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno, variabilní symbol: 3694).