Konstelace

 

Termín: 14. dubna od 9 hodin, délka cca 6 h   rezervace
Cena :
800 Kč za postavení vlastní konstelace,
300 Kč bez vlastní konstelace
Provází: Renata Šebková

 

Systematické konstelace jsou označovány jako metoda rozvoje osobnosti, sebepoznání a psychoterapie. Pokud máte potřebu uvidět kořeny Vašich opakujících se vztahových, pracovních, finančních, zdravotních či jiných problémů, přijďte si postavit konstelaci na dané téma. V souvislosti s vývojem konstelace se otevírají i možnosti změny. Můžete se také konstelací jen účastnit v „rolích“ pro jiné účastníky. Vhled do vlastní situace často přinese i tzv.
stání v rolích pro jiné účastníky.

Rezervujte si, prosím, svá místa včas.
Platbu můžete provést v hotovosti před začátkem kurzu nebo na náš bankovní účet: 2600942500/2010 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno, variabilní symbol: 2174).