Muzikoterapie pro dospělé

Termín : 13. ledna 2018 od 19 hodin  rezervace
Cena : 140 Kč 
lektorka: Mgr. Klára Zdechovská

Co zažijete na tomto setkání:

Muzikoterapie (MT) je cíleně vedená terapie hudbou, skrze nebo s hudebními prostředky. Muzikoterapie je velmi výjimečná terapie, neboť může ovlivnit bytost ve všech jeho rovinách.

Mgr. Klára Zdechovská o sobě:

  • muzikoterapeut (raná péče, JIP, domovy důchodců, mladší a starší školní věk)
  • hudební pedagog (klasické i alternativní školství; soukromě s jednotlivci, se skupinami)
  • zakladatelkou a ředitelkou zapsaného ústavu Klíč k tvořivosti
  • organizátor kulturních činností (pravidelné koncerty: Český večer, Autorský večer, Kreatiffestival, aj. nepravidelné kulturní akce)
  • hudebnice (koncertování se skupinou Yanoir, francouzské šansony, improvizovaná hudba)
  • šéfredakce 1. a 2. čísla elektronického časopisu Muzikoterapie (www.mi-cr.cz/casopis-muzikoterapie)
  • terapeut pro nápravu a regeneraci pohybového aparátu (masáže, zdravotní cvičení)
  • Strategie Hudba jinak vznikala během mé pedagogické praxe. Tuto strategii předávám dále při seminářích a workshopech.Rezervujte si, prosím, svá místa včas.
Platbu můžete provést v hotovosti před začátkem kurzu nebo na náš bankovní účet: 2600942500/2010 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno, variabilní symbol: 1989).