Kurz němčiny

 

Lektorka:  Ivona Pohlová

Termín :  každé úterý od 17. září do 30.června 2020 od 17 hodin rezervace
I. pololetí : od 17. září do 24. února 2020
II. pololetí: od 2. března do 30. června 2020
Cena za I. pololetí :  2.850 Kč (19 lekcí)
Cena za II. pololetí:  2.850 Kč (19 lekcí)

kurz se nekoná: 29. října, 11. února 2020
děti do 10 let mají pouze 30 minut …… cena je poloviční
děti nad 10 let mají lekci již 60 minut

Maximální počet účastníků je 5.

 

Pro dospělé
Termín :  každé úterý od 16. října do 25. června od 18 hodin rezervace
I. pololetí : od 16. října do 26. února 2019
II. pololetí: od 12. října do 25. června 2019
Cena za I. pololetí :  2.400 Kč (16 lekcí)
Cena za II. pololetí:  2.550 Kč (17 lekcí)

Maximální počet účastníků je 5.

SJZ všeobeckou (úroveň C1) jsem složila v r. 1998.
Celou pracovní kariéru jsem zaměstnaná buď jako překladatelka, nebo jako obchodní referentka, dále ved. obchodního úseku, pro německy mluvící země. Mám spoustu osobních i obchodních přátel jak v Německu, tak v Rakousku, s nimiž jsem v denním tel. i mailové kontaktu, příležitostně též v osobním. Zkušenost mám s výukou individuální, skupinovou i firemní. Garantuji pokrok v němčině díky osobnímu přístupu.
Motto: Alle können deutsch sprechen.