Příprava na přijímací zkoušky z matematiky pro střední školy

lektor: Mgr. Felcmanová Jana
Termín:  každé úterý po 15 hodině (je možné domluvit jiný čas) rezervace
Cena : 80 Kč za 45 minut

Náplň: V tomto kurzu budeme nejenom procvičovat učivo druhého stupně, ale také se zaměříme na testové otázky podobného typu přijímacím zkouškám. Maximálně 5 žáků.
Jedna vyučovací hodina (45 min).

Do kurzu lze nastoupit i během školního roku.

Rezervujte si, prosím, svá místa včas.
Platbu můžete provést v hotovosti před začátkem kurzu nebo na náš bankovní účet: 2600942500/2010 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno, variabilní symbol: 1956).

něco o mně:

Vzdělání
Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem 1994 – 2001, Matematika pro 2.stupeň ZŠ – Geografie pro 2.stupeň ZŠ
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové 2016 – 2016, Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Tyto kurzy a školení jsem absolvovala
Projekt I – Informační gramotnost, základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti 30.9.2005, Střední průmyslová škola strojnická a Vyšší odborná škola, Chrudim Osvědčení o dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností číslo 40-Z-460/2005

Projekt I – Informační gramotnost, základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti definovaných osnovou Úvodního modulu Školení poučených uživatelů 10.11.2005, Střední průmyslová škola strojnická a Vyšší odborná škola, Chrudim Osvědčení o započtení oÚvodního modulu Školení poučených uživatelů číslo 49-PO-105/2005

Publikování na internetu 20.12.2006, Střední průmyslová škola strojnická a Vyšší odborná škola, Chrudim Certifikát o započtení volitelného modulu Školení poučených uživatelů číslo 8 – PL – 111/2006

Kurz GO – zážitkový seminář 13.10.2005 – 15.10.2005, Sdružení Proud Kurz GO – zážitkový seminář 25/05

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence – zážitkový seminář 18.5. 2006 – 20.5. 2006, Sdružení Proud Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence – zážitkový seminář 31/2006

Metotdy a aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí 5.11.2007, Národní institut pro další vzdělávání Metotdy a aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí 07-02-19-61/3

Rozvoj školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – síť koordinátorů, evaluace a autoevaluace 6.2.2008, Národní institut pro další vzdělávání Rozvoj školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – síť koordinátorů, evaluace a autoevaluace 08-02-19-01/3

V zeměpise praktický jinak 24.4.2008, CCV V zeměpise praktický jinak 3408/2008-25-8

Konference EVVO v Pardubickém kraji 15.10.2008, CCV Konference EVVO v Pardubickém kraji, 23316/2006-25-400

Motivační náměty v hodinách zeměpisu 3.11.2008, CCV Motivační náměty v hodinách zeměpisu, 12 421/2008-25-226

Učitel v ohrožení aneb Hroší kůže by se hodila 6.5.2008, NIDV Učitel v ohrožení aneb Hroší kůže by se hodila, 34 745/2005-25-446

Zvláštnosti komunikace s dítětem v prostředí školy 28.5.2008, CCV Zvláštnosti komunikace s dítětem v prostředí školy, 27358/2007-25-546

Týmová spolupráce 25.8.2009 – 26.8.2009, CCV Týmová spolupráce,25 126/2008-25-479

Interaktivní výuka 21.4.2009 – 2.6.2009, Základní škola, Chrast, okres Chrudim Učení může být příjemnou hrou

Efektivní využití interaktivní tabule SMART Board ve výuce 30.4.2008, AV MEDIA Efektivní využití interaktivní tabule SMART Board ve výuce

Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí SMART Board 9.6.2010, AV MEDIA Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí SMART Board, 14 024/2009-25-259

Trénink komunikace pro učitele 30.8.2010, ELIEN Umění prezentace, jednání se žáky a rodiči, konfliktní a krizové situace

Pedagogický pracovník ve víru paragrafů 4.5.2011, NIDV Pedagogický pracovník ve víru paragrafů, M90-05-19-111-54/5

Komunikace s rodiči 18.4.2011, NIDV Komunikace s rodiči, D03-05-19-111/6

Zvláštnosti komunikace s dítětem v prostředí školy 18.5.2011, CCV Zvláštnosti komunikace s dítětem v prostředí školy, 14030 2009-25-263

Romské dítě v české škole 4.5.2011, NIDV Romské dítě v české škole, D83-05-19-111/6

Zážitková pedagogika 23.8.2011 – 24.8.2011, CCV Zážitková pedagogika, 25 126/2008-25-479

Metodika mezinárodních vzdělávacích projektů eTwinning – online kurz 6.11.2011 – 14.1.2012, NAEP Metodika mezinárodních vzdělávacích projektů eTwinning – online kurz, 05-ETW/2012

Základy meteorologie a předpovědi počasí opravdu pro každého 19.4.2012, e-padagog Základy meteorologie a předpovědi počasí opravdu pro každého

Letní dílny etwinning 20.8.2012 – 23.8.2012, NAEP Letní dílny etwinning

Využití digitální fotografie ve výuce přírodovědných předmětů 22.2.2013 – 5.4.2013, NIDV

Využití digitální fotografie ve výuce přírodovědných předmětů,V07-03-19-13/3

Matematika plná činností 21.2.2013, CCV Matematika plná činností,18320/2011-25-358

Dnešní energetický svět 11.4.2013, TERRA-KLUB Dnešní energetický svět

Finanční gramotnost I (základní kurz) 15.10.2013, e-padagog Finanční gramotnost I (základní kurz), 16793/2012-25-330

Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole 14.3.2014, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulkta Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole, č.1541/876/2014 -CCV

Dnešní svět v souvislostech 13.4.2014, TERRA-KLUB Dnešní svět v souvislostech

Slvovní úlohy ve vyučování podle Hejného 15.11.2014, Vzdělávací instituce Slvovní úlohy ve vyučování podle Hejného

Zlomky ve vyučování podle Hejného 15.11.2014, Vzdělávací instituce Zlomky ve vyučování podle Hejného

Matematická prostředí jako základ dobrého porozumění matematice (Autobus, 3 dgeometrie) 16.11.2014, Vzdělávací instituce Matematická prostředí jako základ dobrého porozumění matematice (Autobus, 3 dgeometrie)

Začínáme s Hejného metodou 16.11.2014, Vzdělávací instituce Začínáme s Hejného metodou

Metoda Hejného v matematice na 2.stupni ZŠ 18.3.2015, H-mat,o.p.s. Metoda Hejného v matematice na 2.stupni ZŠ

Práce s kulturní odlišností v české škole 2.4. 2015, Člověk v tísni Práce s kulturní odlišností v české škole

Dnešní svět v souvislostech 12.4.2015, TERRA-KLUB Dnešní svět v souvislostech

Islám a islámský fundamentalismus 9.11.2015, Descartes Islám a islámský fundamentalismus

Mezinárodní migrace. Výhra či prohra pro ČR? 3.2.2016, Descartes Mezinárodní migrace. Výhra či prohra pro ČR?

Ekonomika rodiny aneb jak na rodinné finance. 12.4.2016, Descartes Ekonomika rodiny aneb jak na rodinné finance.

Osvědčilo se v hodinách matematiky 11.5.2017, Descartes Osvědčilo se v hodinách matematiky