Tábory a výlety

Příměstské tábory s angličtinou

1. – 5. července 2019
29. července -2. srpna
12. – 16. srpna 2019

Výlet
připravujeme na květen