Vědecké pokusy

Aktuální termíny

Kurz probíhá každé pondělí od 7. října do 22. června 2020 vždy od 15:45 do 16:45 hodin, nejbližší termín kurzu je:

O kurzu

Kurz probíhá každé pondělí od 7. října 2019 do 22. června 2020 

Kurz se nekoná: 10. února a 13. dubna 2020

V ceně kurzu jsou veškeré laboratorní pomůcky.

Zdarma dodáme veškeré laboratorní pomůcky. Zábavnými pokusy rozvíjíme přírodovědnou gramotnost dětí. Našim cílem je, aby získávaly vztah k přírodovědě, fyzice a chemii. Budou postupovat podle naší originální metodiky. Snažíme se děti motivovat k zájmu o získání přírodovědných poznatků.

V rámci jednoduchých pokusů mají možnost rozvíjet své vědění v oblasti chemie, fyziky, biologie, a zeměpisu, ale také ochrany životního prostředí a péče o zdraví člověka.  Díky našemu unikátnímu pojetí si mohou děti bezpečně vyzkoušet pokusy s veškerými laboratorními pomůckami.

Vědecké pokusy baví všechny děti!

Tuto báseň složily děti z pokusů:

POKUSY JSOU PROSTĚ BOŽÍ,
VÝBUCHY A VŠECHNO HOŘÍ.
SMRADU VŽDYCKY NADĚLÁME.
VENKU JE TO HODNĚ ŠPATNÝ,
POKUS SE NÁM NEVYDAŘÍ.
AVŠAK MÁME NÁHRADU,
SMUTNIT HNEDKA PŘESTANU. 

Rezervujte si, prosím, svá místa včas.

Nabízíme i výlety, kterých se může zúčastnit každý (i ti co nechodí na kroužek vědeckých pokusů).

Malá inspirace

O lektorovi

Kurzovné

Cena pro II. pololetí :  1.300 Kč 
Kurz je celoroční.

Kurz můžete uhradit na účet nebo v hotovosti před začátkem kurzu: 2600942500/2010
Prosíme do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Variabilní symbol vám bude vygenerován s rezervací.