Angličtina s rodilým mluvčím pro I. stupeň ZŠ

úterky od 17 do 18 hodin

Aktuální termíny - volno

  • I. pololetí: (od 25. září do 19. února – 18 lekcí)
  • II. pololetí: (19. února do 17. června 2020 -17 lekcí) 

O kurzu

Oblíbené celoroční kuzrzy angličtiny s rodilým mluvčím pro děti I., II. a III. třídy ZŠ.

O lektorovi

Wayne - rodilý mluvčí

Wayne je oblíbený učitel jak u dětí tak u dospělých

Kurzovné

Cena za I. pololetí: 2.700 Kč
Cena za II. pololetí: 2.400 Kč

Kurz je celoroční a platí se vždy v pololetí.

Kurz můžete uhradit na účet nebo v hotovosti před začátkem kurzu: 2600942500/2010
Prosíme do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Variabilní symbol vám bude vygenerován s rezervací.