Business english

Kurz připraven přímo pro Vás na míru.

O kurzu

Termíny dle přání:  pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

Naše společnost se zaměřuje na zprostředkování kurzů anglického jazyka, které jsou určeny pro všechny stupně jazykové úrovně, tedy jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé uživatele jazyka. Výuka je poskytována rodilými mluvčími a týmem kvalifikovaných lektorů s dlouholetými zkušenostmi v oboru a v zahraničí.

Předností naší firmy je možnost čerpání dotací na poskytování jazykových kurzů z prostředků Evropských strukturálních fondů, což znamená, že jazykové vzdělávání zaměstnanců je pro zaměstnavatele zcela zdarma, což přináší výhodu v oblasti konkurenceschopnosti pro firmy v tržním prostředí, ale navíc přináší i výhody zaměstnancům, protože zvyšuje jejich profesní i osobní růst, sebedůvěru, posiluje přátelské vztahy na pracovišti. Zlepšení kvalifikace zaměstnanců nesporně přináší zlepšení výsledků celé firmy.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

O lektorech

Tony Clark (Dash) rodilý mluvčí

Dash je oblíbený učitel jak u dětí tak u dospělých

Wayne - rodilý mluvčí

Wayne je oblíbený učitel jak u dětí tak u dospělých

Dotace

Zákon č. 218/2000 Sb. vymezuje pojem dotace jako prostředky státního rozpočtu, poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, a to v oblasti sociální a zdravotní péče, tělovýchovy a sportu, kultury, naplňování volného času občanů, výchovy k vlastenectví a brannosti, ochrany přírody, ochrany majetku, ochrany lidských práv, vstupu ČR do EU a případně v dalších aktuálních oblastech.“

Základními rysy dotací je jejich nenárokovost, účelovost, neziskovost, rozdělování v otevřeném výběrovém řízení.

Česká republika svým vstupem do EU v roce 2004 získala možnost čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů, které jsou hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti a jejichž prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.