Konstelace

Aktuální termíny

Aktuálně není vypsán volný termín pro tento kurz.

O semináři

Jedná se o je to psychoterapeutická metoda rozvinutá německým psychologem Berte Hellingerem.
Hlavně potřebujeme diváky, kteří pomáhají řešit tyto konstelace a sami si také odnášejí rady a pomoc. Na jednu konstelaci je velice dobré, aby se zúčastnilo 12 a více diváků.

Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi „modelu“ rodiny, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ vybraných z ostatních účastníků semináře.

Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí.

Bývá to hodně zajímavé a prožitkové. Před začátkem mají mnozí obavy a neumí si to představit. Pak je to často pohltí. Po konstelacích, a to se snažím kontrolovat, se většinou cítí unavenější, ale hlavně uvolněnější.

Konstelace působí na mnoha úrovních. Jednak dostáváme náhled na naši situaci tak nějak z vnějšku. Systém se ukazuje, jaký skutečně je a ne jen aby nám potvrdil, jak jej vidíme my. To nám často mění pohled na věci.

Pak také odehráváme role v cizích konstelacích a tím si můžeme vyzkoušet, co kdo v jaké situaci prožívá. Vždy to nějak souvisí i s naším vlastním příběhem.
Takže když chce klient řešit svoji rodinu, tak přijde sám, žádné členy rodiny s sebou vůbec nemusí přivádět. Postavím mu za ně zástupce.

Kruh je důvěrný, co se stane na konstelacích zůstává v kruhu. Necháváme to v sobě, nenarušujeme energie. Zároveň tímto pravidlem dáváme svobodu všem se otevřít.

Rezervujte si, prosím, svá místa včas.

Malá inspirace

O lektorovi

Josef Piňos

Kurzovné

Cena: 800 Kč za postavení vlastní konstelace, 200 Kč diváci za vstup

Kurz můžete uhradit na účet nebo v hotovosti před začátkem kurzu: 2600942500/2010
Prosíme do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Variabilní symbol vám bude vygenerován s rezervací.